subota, 22. siječnja 2011.

15 posto manje gradilišta u Hrvatskoj


Naime, u studenome 2010. izdana su 822 odobrenja za građenje, što je za 15,4 posto manje u odnosu na studeni prošle godine. Ukupan broj izdanih odobrenja za građenje u razdoblju od siječnja do studenoga 2010. manji je za14,4 posto, u usporedbi s istim razdobljem 2009.
U studenome 2010. prema vrstama građevina, 86,4 posto odobrenja izdano je za zgrade, a 13,6 posto za ostale građevine. Prema vrstama građenja, 82 posto odobrenja izdano je za novogradnju, a tek 18 posto za rekonstrukcije. Prema izdanim odobrenjima za građenje u studenome 2010. predviđeno je građenje 977 stanova s prosječnom površinom od 101,5 metara kvadratnih, objavio je Državni zavod za statistiku.
U protekloj godini do studenog ukupno je odobreno 9.113 dozvola čija je predviđena vrijednost 25,456 milijardi kuna. Od toga je za novogradnju izdano 7.277, a za rekonstrukciju 1.836.