četvrtak, 11. ožujka 2010.

zaključak

Kod starih zgrada, izgrađenih početkom devetnaestog stoljeća, pa čak i ranije,
unutarnje ureñenje podrazumijeva obično i ureñenje podnih površina koje su tijekom
vremena, pretrpjevši promjene i deformacije postale smanjeno funkcionalne. Materijali
korišteni pri izgradnji starih zgrada, bili su prilagođeni projektiranju i mogućnostima tog doba.

Danas, zahvaljujući napretku građevinske industrije u pogledu izolacijskih i svih
ostalih građevnih materijala, moguće je relativno jednostavnim zahvatima koji ne zadiru u
rekonstrukciju nosive podne konstrukcije, postići kvalitetnu podlogu za završne podne
obloge. U ovisnosti o zahtjevima budućeg korisnika, te u ovisnosti od namjene prostora,
različitim izolacijskim materijalima znatno se može poboljšati i smanjiti prijenos zvuka i
vibracija u postojećoj međukatnoj konstrukciji. Zvučno izolacijski sklop može postići
zahtijevanu razinu zvučne izolacije sa veoma malim debljinama, uz jednostavno i brzo
postavljanje.
Na način sanacije podova koji je ovdje opisan, sama konstrukcija je stabilnija na
horizontalna djelovanja, a postiže se uspješno sudjelovanje u nosivosti (sprezanje)
postojećih drvenih grednika i tanke armirano betonske ploče, koja je ujedno i podloga
završnim podnim slojevima.
Boravak i rad u ovako saniranim prostorima mnogo je kvalitetniji i prilagođeniji
današnjim zahtjevima življenja i rada

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.